Koekamp – Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koekamp – Den Haag

Opdrachtgever:    Staatsbosbeheer
Locatie:                  Koekamp, Den Haag
Status:                    Studie
Team:                     Julia Gersten , Karel van Zanten

Staatsbosbeheer heeft gevraagd om een ruimtelijk onderzoek uitvoeren naar de beheerlocatie. Vertrekpunt is de visie van Delva Landscape Architects dat uitgaat van een ‘ensemble van gebouwen’

De vraag om een “ensemble van gebouwen” te ontwerpen hebben we twee ledig opgepakt. De uitwerking communiceert zowel op gebouw- als landschappelijk niveau. De typologische keuzes hebben zich vertaald in 7 uitgangspunten en 4 gebouwde objecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zeven uitgangspunten zijn;

 1. Verder met Zocher

Om binnen de historische traditie van het stadspark van J.P. Zocher een “nieuw ensemble” te vormen dat zich vormt naar het plan van Delva Landscape Architects dient op veel niveaus naar een samenhangende geheel gezocht te worden. De objecten binnen dit ensemble dienen zich niet alleen te verhouden naar een ander gebouw, maar naar de openbaarheid, het erf, de routing, de zichtlijnen, de bomen, het water & andere inrichting elementen. Zocher verbond zijn architectonische objecten altijd heel nauwkeurig met zijn landschappelijke structuur. Het nieuwe plan sluit nauw aan bij de Engelse landschapsstijl visie van Zocher door het ensemble van gebouwen met het landschap te verbinden.

 1. Architectonisch en landschappelijk geheel

Gebouwen mogen individueel verschillen doordat ze andere programmatische eisen hebben, hierdoor is hun functionaliteit gelijk inzichtelijk. Ze dienen zich echter wel te conformeren naar de compositie van het geheel.

De relatie tussen landschap en architectuur dient een verhaal te zijn met verschillende personages die zich niet in een keer openbaart, maar dat aanleidingen zoekt in het “decor “ van de stadstuin net als de Engelse landschap architecten hun parken als een verhaal vormgaven.

 1. Bestaande bomen en historische gebouwen

Architectonische objecten worden zo gepositioneerd dat de bijzondere bomen kunnen blijven staan.

 1. Vier verhalen

Het ensemble van architectuur moet van binnen uit en van buiten af de verschillende kwaliteiten van het landschap inzichtelijk maken. Elk nieuw te plaatsen object ontleent zijn betekenis aan een landschappelijke verhaallijn. De verschillende landschappelijke perspectieven vormen de architectuur.

 1. Perspectieven

De ingangen tot Koekamp bevinden zich op strategische posities. Bij de meest directe ingangen is er zicht op een of meerdere paviljoens. Waardoor mensen nieuwsgierig raken naar wat er zich in het park afspeelt, de paviljoens zijn zodoende weerspiegelingen van de activiteiten in Koekamp. Hoogteverschillen en doorzichten in het park leveren bijzondere perspectieven op landschap en architectuur.

 1. Eigen domein herten

Een besloten gebied ligt recht tegenover tegen het werkgebouw van SBB, daardoor is hier een ander en beter perspectief op de herten te geven voor de bezoeker.

Het gebied dient beschutting te geven voor de herten, maar een aantal bijzondere zichten vanaf dit punt moet een verbijzondering geven t.a.v. de zichten die rondom de koekamp mogelijk zijn.

 1. Functionele splitsing

Door de verschillende functionaliteiten en de verschillende gebruiksgroepen scheiden we de verschillende functies. De werkeenheid dient dicht bij de brug te zitten om werkverkeer op de locatie te beperken.

Ook de beperkte omvang en de verschillende oriëntaties en zichtbaarheid binnen de functies van de Koekamp bepalen deze keuze.

Er dient een functionele samenhang te ontstaan. Het gebied ontleend zijn functionele betekenis nu uit werken in en aan de natuur en dit zal aangevuld gaan worden naar een gebied waarin tevens geconsumeerd en geïnformeerd wordt. Zo kan een meerwaarde ontstaan voor de bestaande vastgoed voorraad van Staatsbosbeheer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vier gebouwdelen zijn in nauwe samenhang ontworpen en bestaan uit een;

 1. Beheersgebouw

Het functionerend hart van SBB bevindt zich in een carré dat precies aansluit bij de bestaande klassieke boswachterswoning. Het gebouw is afsluitbaar als de functie daar om vraagt.

 1. Entreegebouw nationaal park

Het horeca paviljoen dient zichtbaar te zijn vanaf de Bezuidenhoutseweg zoals vroeger ook de boswachters woning zichtbaar was vanaf deze route. Als het gesloten is, verschijnt het als een kunstzinnige follie in het water.

 1. Brug

Een goede verbinding vanaf de Koekamp laan is noodzakelijk voor het rondje Koekamp. De brug is een verbijzondering en dient een visuele attentie te zijn

 1. IJskelder

Een landschappelijk herkenningspunt zou goed werken voor dit historisch relikwie.Dit kan een folie of een bijzondere vergaderlocatie worden.Reacties zijn gesloten.