Molen de Bloem- Amsterdam

Molen de Bloem – Amsterdam

Molen de Bloem_1

 

In 1822 stonden er nog 181 molens in Amsterdam. Daar waar de zeventiende-eeuwse landschapskunstenaar het gezicht van Amsterdam schilderende vanaf zee, met op de voorgrond alle masten van de schepen, was Amsterdam vanaf het platteland herkenbaar aan zijn grote hoeveelheid molens. Slechts twee molens overleefden, de exemplaren die op de oude stadsmuur van de stad stonden.

 

 


Molen de Bloem

Molen de Bloem heeft tussen 1614 en 1877 als korenmolen een zeer belangrijke functie vervuld voor de stad Amsterdam. Zij stond hoog bovenop één van de 26 bolwerken om altijd voldoende wind te kunnen vangen en zo de voedselproductie zeker te stellen. Rond de molens, ook rond de Bloem, vonden de industriële activiteiten van de stad plaats. In 1877 moest de molen wijken in verband met het doortrekken van de Marnixstraat. De molen werd afgebroken en weer opgebouwd op zijn huidige standplaats aan de Haarlemmerweg 465.

Ook al staat de molen niet meer op zijn oude plek, haar industriële functie en functie als voedselproducent heeft ze lange tijd weten te behouden. In 1927 werd de molen eigendom van de Gemeente Amsterdam.

Vanaf 1931 werd de molen verhuurd aan leden van de molenaarsfamilie Schuurman. Al 82 jaar hebben de gemeente en deze familie zodoende een relatie met elkaar en de Bloem bleef lange tijd zijn belangrijke functie als voedselproducent behouden, zoals tijdens de tweede wereldoorlog. De familie is door de jaren heen steeds blijven investeren in de molen om de productie op gang te houden en op te voeren. Met meer en meer bebouwing er omheen, het steeds dieper wegzakken en door haar iets terug liggende positie ten opzichte van de algemene rooilijn van de Haarlemmerweg, heeft de Bloem veel aan functie verloren. Het wordt tijd om dit industriële bouwwerk weer in volle glorie een functie te geven, samen met de molenaar, meneer Schuurman.

Molen Bloem_3

Molen de Bloem_4

 Studie

Schetsmatig hebben we een aantal varianten verkend van uitbreidingsmogelijkheden aan en rondom de molen. Bepalende kaders hierbij waren de beschikbare ruimte op de locatie, de (historische) context en natuurlijk de molen zelf als beeldbepalend element met historische en monumentale waarde. Deze studie is zeker niet uitputtend; er zijn nog veel meer varianten en sub varianten te bedenken, maar voor ons was deze studie voldoende om, in combinatie met mogelijke exploitaties, een goed beeld te schetsen van de meest reële ideeën.

– Locatie :  Amsterdam
– Opdrachtgever   :  Gemeente Amsterdam , Stadsdeel West
– In samenwerking met : Bureau Nord
– Oppervlakte  :  800 – 1500 m2

Molen de Bloem_6Reacties zijn gesloten.